Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznych NOWOŚĆ! BEng Mechanical Engineering NOWOŚĆ! ElektrotechnikaMechatronika Technologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatykaKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody NOWOŚĆ! Lingwistyka stosowanaPrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaPomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Rekrutacja

Opłaty

Home   >>   Rekrutacja   >>   Opłaty

1. Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną kandydaci wnoszą na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W tytule przelewu opcjonalnie prosimy o podanie nazwy kierunku (ścieżki kształcenia)Nr konta bankowego do opłaty rekrutacyjnej kandydat otrzymuje po wybraniu wydziału i kierunków studiów. 


Numer konta należy wygenerować klikając łącze Opłaty.


Opłata rekrutacyjna musi zostać uiszczona na wygenerowany numer konta w terminie określonym w harmonogramie. W każdej chwili, logując się do panelu, można sprawdzić czy opłata rekrutacyjna wpłynęła.


Wysokość opłaty
wmoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok akademicki 2018/2019 wynosi 85 zł dla kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

2. Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 000-5/4/2015 z dn. 28.05.2015 r., w/w opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia zgłoszonej przed terminem zakończenia
  rejestracji, określonym w harmonogramie rekrutacji,

 • niemożliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego;
  podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

 • unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie
  rekrutacji,

 •  nieuruchomienia kierunku studiów.

Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata.

3. Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

Informujemy studentów I - ego roku, że płatności za:

 • postępowanie rekrutacyjne,
 • czesne za semestr,
 • powtarzanie roku,
 • dodatkowe przedmioty,
 • odsetki za nieterminową wpłatę czesnego,
 • basen,
 • legitymację i indeks (również legitymację instruktorską),
 • wznowienie studiów i wznowienie dyplomu,
 • obóz,
 • praktykę.

przyjmowane są również na indywidualne konta bankowe poprzez SYSTEM e-Dziekanat (dostęp  do swojego profilu w systemie e-Dziekanat otrzymuje każdy student po rozpoczęciu studiów).

Wysokości opłat:

 • Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2017/2018 (plik pdf)
 • Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2017/2018 - dla studentów na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na kierunku Lekarskim  (plik pdf)
 • Terminy i wysokości rat dla opłaty semestralnej wnoszonej przez studentów niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Lekarskim (plik pdf)
Centralny Punkt Informacji

ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom

tel. +48 (48) 361-80-00
e-mail: cpi@uthrad.pl

www.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznych NOWOŚĆ! BEng Mechanical Engineering NOWOŚĆ! ElektrotechnikaMechatronika Technologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatyka
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody NOWOŚĆ! Lingwistyka stosowanaPrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaPomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznych NOWOŚĆ! BEng Mechanical Engineering NOWOŚĆ! ElektrotechnikaMechatronika Technologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatyka

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody NOWOŚĆ! Lingwistyka stosowanaPrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Pomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!