Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransportElektrotechnikaElektronika i telekomunikacjaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Agrochemia NOWOŚĆ! Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatykaKierunki nietechnicznePrawoAdministracjaEkonomiaTowaroznawstwo (technologia żywności)Prawo w działalności gospodarczej FizjoterapiaPielęgniarstwoWychowanie fizyczneKosmetologiaWzornictwoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoKierunek wokalno-aktorski NOWOŚĆ! Filologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaPomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydata na Wydział SztukiRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2016/2017Zasady rekrutacji 2017/2018Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Pedagogika

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Pedagogika

Kierunek nietechniczny na Wydziale Filologiczno - Pedagogicznym
Studia I stopnia na kierunku PEDAGOGIKA trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Od roku akademickiego 2013/2014 funkcjonują studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy edukacyjnej z uczniami w przedszkolu i klasach I-III, socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z osobami zagrożonymi patologią, opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wymagającą opieki oraz do aktywizacji osób starszych.

 

Jakie specjalności?

 • aktywizacja społeczna i edukacyjna osób starszych (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (specjalność nauczycielska)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja (z przygotowaniem pedagogicznym)

Gdzie znajdziesz pracę?

 • placówki oświatowe (przedszkola, klasy I-III, świetlice)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze)
 • placówki socjalizacyjne (świetlice socjoterapeutyczne, pedagodzy ulicy)
 • placówki resocjalizacyjne (areszty śledcze, zakłady karne, ośrodki dla młodzieży)
 • ośrodki wspierające uzależnionych
 • służby sądowe (np. kurator sądowy)
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne
 • pedagodzy ulicy
 • placówki świadczące usługi społeczne dla osób starszych
 • centra wolontariatu osób starszych 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Pojęcia i współczesne systemy pedagogiczne
 • Psychologia wychowawcza
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Socjologia edukacji
 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Etyka zawodowa pedagoga

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
Absolwent, w zależności od wybranej specjalności, jest przygotowany do pracy edukacyjnej z uczniami w przedszkolu i klasach I-III, podejmowania działań diagnostycznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z trudnościami w nauce oraz profilaktycznych i socjoterapeutycznych z osobami zagrożonymi patologią.

 

Jakie specjalności?

 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna
 • profilaktyka społeczna i socjoterapia

Gdzie znajdziesz pracę?

 • placówki oświatowe
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • świetlice socjoterapeutyczne
 • ośrodki wspierające uzależnionych
 • ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • szkolne schroniska młodzieżowe
 • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej)
 • stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną
 • ośrodki wspierające uzależnionych

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Współczesne koncepcje rozwoju człowieka
 • Teoria wychowania
 • Psychopatologia rozwoju
 • Edukacja międzykulturowa
 • Warsztat pracy badawczej pedagoga
 • Projekt edukacyjny
Wydział Filologiczno - Pedagogiczny

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom

tel.: +48 48 361 73 60
e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransportElektrotechnikaElektronika i telekomunikacjaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Agrochemia NOWOŚĆ! Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatyka
Kierunki nietechnicznePrawoAdministracjaEkonomiaTowaroznawstwo (technologia żywności)Prawo w działalności gospodarczej FizjoterapiaPielęgniarstwoWychowanie fizyczneKosmetologiaWzornictwoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoKierunek wokalno-aktorski NOWOŚĆ! Filologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaPomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydata na Wydział SztukiRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2016/2017Zasady rekrutacji 2017/2018Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

TransportElektrotechnikaElektronika i telekomunikacjaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Agrochemia NOWOŚĆ! Mechanika i budowa maszynBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymLogistykaInżynieria odnawialnych źródeł energiiMatematykaInformatyka

Kierunki nietechniczne

PrawoAdministracjaEkonomiaTowaroznawstwo (technologia żywności)Prawo w działalności gospodarczej FizjoterapiaPielęgniarstwoWychowanie fizyczneKosmetologiaWzornictwoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaMalarstwoKierunek wokalno-aktorski NOWOŚĆ! Filologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Pomoc onlineRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydata na Wydział SztukiRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2016/2017Zasady rekrutacji 2017/2018Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!