Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Prawo

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Prawo

Kierunek nietechniczny na Wydziale Prawa i Administracji
PRAWO

(studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym)

 • CZAS TRWANIA STUDIÓW: 5-letnie
 • TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: magister prawa


Dlaczego warto studiować na profilu o charakterze praktycznym?

Profil praktyczny obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez Studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe (praktyczne) zdobyte poza uczelnią. Kadrę akademicką Wydziału Prawa i Administracji stanowią m.in. praktycy adwokaci, radcy prawni, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej itp.PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • możliwość ubiegania się o przyjęcie na wybraną przez siebie aplikacje prawnicze (sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną, referendarską, komorniczą, legislacyjną);
 • możliwość podjęcia pracy m.in. w:

  -organach sprawiedliwości (sądach),
  -organach ścigania (prokuraturze, policji),
 -do pełnienia funkcji w instytucjach i organizacjach publicznych oraz niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej(w administracji – rządowej i samorządowej),
  -przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
  -organizacjach pozarządowych,
  -organizacjach międzynarodowych,
  -organach Unii Europejskiej

 

jak też do dalszego pogłębiania wiedzy w ramach studiów podyplomowych bądź w ramach szkoły doktorskiej.


PROGRAM STUDIÓW

 • Studia prawnicze są studiami jednolitymi oraz uniwersalnymi –  w jednakowym stopniu przygotowują do wszystkich zawodów prawniczych.
 • Tryb i forma zajęć spełniają standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej. Programy studiów prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System- Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.
 • Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się m.in. w: prokuraturze, sądach, kancelariach prawnych.
 • W programie studiów przewidziano zajęcia aplikacyjne przygotowujące do egzaminów prawniczych.
 • Ponad 50 % zajęć realizowanych jest w formie warsztatów prowadzonych przez praktyków.
 • Programy studiów są na bieżąco aktualizowane i opiniowane przez pracodawców.


GDZIE ZNAJDZIESZ PRACĘ

 • sądy
 • prokuratura
 • kancelarie adwokackie
 • kancelarie notarialne
 • kancelarie radców prawnych
 • organy ścigania m.in. policja
 • administracja rządowa m.in. ministerstwa
 • administracja samorządowa m.in. urzędy gmin, starostwo powiatowe, urzędy marszałkowskie
 • organy Unii Europejskiej

Studenci prawa nabywają doświadczenie zawodowe w ramach obowiązkowych praktyk w sądach, prokuraturze, kancelariach prawnych i w administracji publicznej. Studenci kierunku prawo są wysoko oceniani przez pracodawców, którzy doceniają ich wysokie kwalifikacje.


Studenci mają możliwość rozwoju w kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”
 • Studenckie Koło Prawników „Sapere Aude”
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Studenci uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, a także warsztatach prowadzonych przez praktyków, a przede wszystkim zdobywają wiedzę osiągając sukcesy, czego dowodem są  liczne wyróżnienia oraz Stypendia Ministra za wybitne osiągnięci naukowe (21 stypendiów), Stypendia Rektora, nagrody w międzynarodowych konkursach. Jeden ze studentów kierunku Prawo był także najlepszym studentem w Polsce w dziedzinie nauk prawnych i ekonomicznych.

 

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • prawo i postępowanie karne,
 • prawo i postępowanie cywilne,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • prawo spadkowe,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • prawo handlowe,
 • prawo podatkowe,
 • prawo pracy,
 • aplikacje prawnicze.

 

Więcej informacji o kierunku i działalności Wydziału Prawa i Administracji znajdziesz na:

Masz pytania napisz na adres email: wpia@uthrad.pl chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

 

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!