Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatykaKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Rekrutacja

Egzaminy

Home   >>   Rekrutacja   >>   Egzaminy

Egzamin - egzamin ustny dla kandydatów na kierunek Pedagogika II stopnia posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż pedagogika
UWAGA! Dodatkowy termin egzaminu ustnego dla kandydatów na kierunek Pedagogika II stopnia posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż pedagogika: 19 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali 111 ul. Malczewskiego 22 "Pentagon" (Katedra Pedagogiki i Psychologii).


Egzamin ustny dla kandydatów na kierunek Pedagogika II stopnia posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż pedagogika odbędzie się 16 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali 111 ul. Malczewskiego 22 "Pentagon" (Katedra Pedagogiki i Psychologii). 


Kandydaci powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości  oraz oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje dodatkowe (np. praktyki na poprzednich studiach, wolontariat, itp). Oryginał do wglądu, kserokopie pozostają w teczce kandydata. 

Osoby, które są w trakcie realizacji wolontariatu również są proszone o stawienie się na egzamin. 

Wykaz zagadnień:
1. Współczesna rodzina – jej struktura, przemiany i zagrożenia.
2. Podstawowe działania społeczne: profilaktyka, kompensacja, pomoc, opieka.
3. Komunikacja werbalna i pozawerbalna w interakcjach pedagogicznych.
4. Psychologiczne koncepcje człowieka: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza (zdający przedstawia teorię wskazaną przez Komisję).
5. Procesy poznawcze człowieka: Kandydat omawia jeden wskazany przez Komisję: pamięć (definiowanie, proces i rodzaje pamięci) lub myślenie (definicja, struktura oraz rodzaje myślenia).
6. Motywacja: definiowanie i rodzaje motywacji, główne rodzaje konfliktów motywacyjnych.
7. Charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sferze poznawczej, osobowościowej i społecznej w wybranym przez Kandydata okresie rozwojowym: dzieciństwie, adolescencji lub dorosłości.
8. Główne idee, zasady i linie rozwoju Nowego Wychowania.
9. Znaczenie, zakres działania i struktura współczesnych instytucji edukacyjnych.
10. Struktura procesu wychowania i jego dynamika (np. według Antoniny Guryckiej).
11. Metodyczne aspekty wychowania: technologie wychowania, zasady, metody, techniki i środki wychowania (zdający przedstawia 1 wyznacznik, wskazany przez komisję egzaminacyjną).
12. Proces nauczania i uczenia się: jego ogniwa i elementy składowe. Cele i treści kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia.
13. Strategie i metody nauczania (zdający omawia wskazaną przez komisję egzaminacyjną i strategię kształcenia oraz występujące w niej metody).

Pomocne lektury:
Psychologia
1. Bee H.(2004). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Zysk i S-ka
2. Harwas – Napierała B., Trempała J.(red.)(2005). Psychologia rozwoju człowieka
Tom II i III. Warszawa: PWN
3. Mietzel G. Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Wyd. GWP 1998
4. Myers D.G. Psychologia. Wyd. Zysk i sp. 2003
5. Wadley A., Birrch A., Malim T.,: Wprowadzenie do psychologii. Wyd. PWN 2007
6. Zimbardo P.G., Gerrig R.J. Psychologia i życie. Wydanie nowe. Wyd. PWN 2011
7. Zimbardo P.G., Johnson R. L., McCann V. Psychologia. Kluczowe koncepcje. T.1-5. Wyd. PWN 2010

Pedagogika
1. Kawula S., Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2009.
2. Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania Czynności nauczyciela, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2013
3. Kupisiewicz Cz. Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków 2012.
4. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004
5. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008.

 

 

 

Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

NASI PARTNERZY:
 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!