NOWOŚĆ

" /> NOWOŚĆ

" />
Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaKierunki nietechniczneMenedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowe[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Kierunek nietechniczny na Wydziale Filologiczno - Pedagogicznym
LINGWISTYKA STOSOWANA - DROGĄ DO GLOBALNEGO ŚWIATA!

(studia stacjonarne I stopnia – profil praktyczny)

 

Studiując kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA, pozyskasz wiedzę, kompetencje i praktyczne umiejętności z zakresu:

 • Znajomości języków angielskiego i niemieckiego na poziomie C1 oraz trzeciego języka obcego (hiszpański, rosyjski) na poziomie B2.
 • Stosowania języka jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej.
 • Teorii oraz technik przekładu pisemnego i ustnego.
 • Tłumaczeń specjalistycznych w dziedzinach: prawa, handlu, ekonomii, komunikacji międzynarodowej, kinematografii oraz teatru.
 • Literatury, historii i kultury krajów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
 • Specjalistycznego słownictwa z zakresu języka biznesowego, prawniczego, turystycznego i menadżerskiego oraz literatury, koniecznego do wykonywania zawodu tłumacza.

UTH Rad. zapewni Ci:

 • Zdobycie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy w międzynarodowym środowisku pracy w charakterze tłumacza ustnego i pisemnego lub korespondenta międzynarodowego.
 • Zdobycie kompetencji zawodowych zapewniających pracę w strukturach sądowniczych, międzynarodowych, dyplomatycznych, politycznych lub jednostkach administracji centralnej i samorządu terytorialnego, szczególnie tych związanych ze współpracą zagraniczną.
 • Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu szeroko rozumianych tłumaczeń.
 • Zdobycie niezbędnego doświadczenia i umiejętności w przyszłej pracy zawodowej podczas praktyk zawodowych w biurach tłumaczeń, kancelariach prawniczych, urzędach administracji państwowej, sądach, instytucjach dyplomatycznych oraz przedsiębiorstwach zagranicznych.
 • Szerokie możliwości korzystania ze stypendiów i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+ np.: na uczelniach w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier oraz Włoch.
 • Studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

 

Jako absolwent lingwistyki stosowanej z tytułem licencjata będziesz dobrze przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły, sądowy, podsłuchowy lub biegły w służbach mundurowych: Policji, Siłach Zbrojnych, Straży Granicznej, CBA, ABW, CBŚ, Służbach Ochrony Lotniska, Służbie Więziennej, Służbie Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego, jak również w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości i firmach prywatnych. Będziesz mogła/ mógł także rozwijać swoje umiejętności na językowych studiach magisterskich.

 

Tłumacze ustni i pisemni oraz korespondenci międzynarodowi zatrudnienie znajdą też w organizacjach pozarządowych, jako specjaliści np. od spraw związanych z korespondencją międzynarodową, handlem zagranicznym, kinematografią oraz w lokalnych biurach tłumaczeń, a także posiadają kwalifikacje aby zostać pracodawcami. Członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, że wielu przedsiębiorców z Polski przenosi swoje firmy, bądź rozszerza swoją działalność o kolejne kraje wspólnoty.

 

ZOSTAŃ TŁUMACZEM

WIELOJĘZYCZNOŚĆ I UMIĘDZYNARODOWIENIE TO DROGA DO SUKCESU  

Wydział Filologiczno - Pedagogiczny

ul. Malczewskiego 20a
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617360
e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka
Kierunki nietechniczneMenedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka

Kierunki nietechniczne

Menedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!