Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieKierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki techniczne i ścisłe

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Home   >>   Kierunki techniczne i ścisłe   >>   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kierunek techniczny na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II* stopnia)

 

W ramach kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY zdobędziesz nie tylko niezbędną, ogólną wiedzę, ale również umiejętności w zakresie: identyfikacji zagrożeń występujących w procesach pracy oraz metod ich eliminowania lub ograniczania, oceny ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy, przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy, kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp, formułowania wniosków służących poprawie warunków pracy, a także metod pracy służby bhp. Ponadto, tylko u nas, zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań służby bhp wszędzie tam gdzie w procesie pracy stosowane są niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne.

 

UWAGA: planujemy uruchomienie studia II* stopnia! Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia z obszaru nauk inżynieryjno- technicznych, społecznych, rolniczych.

WYBIERZ, a zdobędziesz dodatkowe kompetencje umożliwiające realizację zadań służby bhp w przedsiębiorstwie, czy instytucji odpowiadającej Twojemu zawodowemu profilowi.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, profil praktyczny

Czas trwania studiów: 3,5 letnie

Tytuł zawodowy: inżynier

 

Jakie moduły kształcenia?

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Organizacja pracy służby BHP
 • Pomiary czynników chemicznych i fizycznych
 • Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Psychologia i socjologia pracy
 • Innowacyjne metody szkoleń w BHP
 • Ratownictwo i bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, profil ogólnoakademicki* NOWOŚĆ

Czas trwania studiów: 1,5 roczne

Tytuł zawodowy: magister

 

Jakie moduły kształcenia?

 • Bezpieczeństwo chemiczne
 • bezpieczeństwo techniczne

 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Fizjologia pracy
 • Zarządzanie jakością i ryzykiem zawodowym
 • Prawo pracy
 • Dozór techniczny w zakładach pracy
 • Awarie i katastrofy przemysłowe
 • Bezpieczeństwo pracy z substancjami i odpadami niebezpiecznymi

 

Co jeszcze?

 • Rozwój poprzez działalność w studenckim kole naukowym „(Nie)Bezpieczni”
 • Uczestnictwo w szkoleniach, targach i konferencjach branżowych
 • Kontakt z praktykami i możliwość korzystania z ich doświadczeń. Współpracujemy z:

- Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP, oddział w Radomiu

- Radomską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Służba bhp w przedsiębiorstwach
 • Organy nadzoru nad warunkami pracy
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie bhp
 • Jednostki zajmujące się badaniami naukowych i pracami rozwojowymi w zakresie ochrony pracy
 • Własna działalność w zakresie bhp

 

 

 

 

*Po uzyskaniu pozytywnej opinii MNiSzW

WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I TOWAROZNAWSTWA

ul. Chrobrego 27,
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500,

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie
Kierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

ElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie

Kierunki nietechniczne

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!