Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Administracja

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Administracja

Kierunek nietechniczny na Wydziale Prawa i Administracji
ADMINISTRACJA
(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA:  studia dwustopniowe (licencjackie 3 letnie, magisterskie 2 letnie)


Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest przygotowanie przyszłych kompetentnych urzędników, znających zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi oraz umiejących współpracować z petentami/klientami oraz mediami.


I STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 3 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: licencjat administracji


II STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 2 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: magister administracji


Uwaga:
Korzystne warunki uzupełnienia wykształcenia na dwuletnich studiach magisterskich dla absolwentów studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich różnych kierunków studiów.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

możliwość podjęcia pracy  m.in. w:

 • urzędach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) np. urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie, ministerstwa, itp.
 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych lub
  startupach,
 • strukturach administracyjnych sądów,
 • administracji biznesu i finansów,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • urzędach skarbowych, administracji skarbowej,
 • policji, straży miejskiej, służbie celnej,
 • organizacjach pozarządowych, organizacjach  międzynarodowych i organach Unii Europejskiej,
 • uzyskanie szerokich umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia oparty jest na założeniu, że współczesne studia powinny łączyć teorię z praktyką. W trakcie studiów student zdobywa ogólną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa, w tym szczególnie z obszaru prawa administracyjnego. Absolwent posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, zwłaszcza nauk prawnych, nauki o polityce i administracji, oraz podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Oznacza to umiejętność rozumienia tekstu normatywnego, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawa oraz możliwość dalszego specjalizowania się w realizowanej w ramach kierunku studiów dziedzinie prawa.

 • Tryb i forma zajęć spełniają standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej. Programy studiów prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System- Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.
 • Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się m.in. w urzędach administracji publicznej i państwowej.


Elementem działań nakierowanych na rozwój naukowy studentów kierunku Administracja są m.in. liczne konferencje naukowe organizowane przez studentów, a także ich uczestnictwo w zespołowych programach badawczych. W wyniku aktywności naukowej studenci kierunku Administracja otrzymali w latach 2011–2017 ogółem 21 stypendiów naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2017/18 student kierunku Administracja został wybrany najlepszym studentem w Polsce w dziedzinie nauk prawnych i ekonomicznych.


Celem działań dydaktycznych i naukowych prowadzonych na studiach I  i II stopnia kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbie cywilnej oraz w różnych działach administracji (rządowej, samorządowej, gospodarczej, specjalnej i prywatnej), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji, a także przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami gospodarczymi UE i jej instytucjami.


Absolwent posiada również niezbędną podstawową wiedzę do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Studenci mają możliwość rozwoju w kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”
 • Studenckie Koło Prawników „Sapere Aude”
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Studenci uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, a także warsztatach prowadzonych przez praktyków.

  

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • organizacja i zarządzanie w administracji,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne i umowy w administracji,
 • prawo karne i wykroczeń,
 • zamówienia publiczne,
 • procedury zakładania firmy,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie projektami w administracji,
 • prawo handlowe,
 • prawo podatkowe,
 • prawo pracy,
 • komunikacja społeczna,
 • biurotyka.

 

Więcej informacji o kierunku i działalności Wydziału Prawa i Administracji znajdziesz na:

Masz pytania napisz na adres email: wpia@uthrad.pl chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617434

e-mail: dziekan.wpia@uthrad.pl

www.wpia.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka InformatykaInformatyka techniczna TowaroznawstwoElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!