Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna NOWOŚĆ! TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszyn NOWOŚĆ! Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym NOWOŚĆ! studia dualne - staże z wynagrodzeniem do 30 000 zł!InformatykaKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ! PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Administracja

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Administracja

Kierunek nietechniczny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych
ADMINISTRACJA
(studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne I i II stopnia)

POZIOM KSZTAŁCENIA:  studia dwustopniowe


Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Administracja jest przygotowanie przyszłych kompetentnych urzędników, znających zasady organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, sprawnie posługujących się systemami informatycznymi oraz umiejących współpracować z petentami/klientami oraz mediami.


I STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 3 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: licencjata


II STOPIEŃ

- PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

- CZAS TRWANIA: 2 lata

- TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA: magister


Uwaga:
Korzystne warunki uzupełnienia wykształcenia na dwuletnich studiach magisterskich dla absolwentów studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich różnych kierunków studiów.


PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 • możliwość podjęcia pracy w  organach administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach  międzynarodowych i organach Unii Europejskiej;
 • uzyskanie szerokich umiejętności do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


PROGRAM STUDIÓW

Program kształcenia oparty jest na założeniu, że współczesne studia powinny łączyć teorię z praktyką. W trakcie studiów student zdobywa ogólną wiedzę z zakresu podstawowych gałęzi prawa, w tym szczególnie z obszaru prawa administracyjnego. Absolwent posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Oznacza to umiejętność rozumienia tekstu normatywnego, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawa oraz możliwość dalszego specjalizowania się w realizowanej w ramach kierunku studiów dziedzinie prawa.

 • Tryb i forma zajęć spełniają standardy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Autorski program studiów zgodny jest z wymogami Unii Europejskiej. Programy studiów prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System- Europejski System Transferu Punktów) celem zapewnienia porównywalności i w konsekwencji uznawania dyplomów w krajach Unii Europejskiej.
 • Program studiów obejmuje realizację studenckich praktyk zawodowych, które odbywają się m.in. w urzędach administracji publicznej i państwowej.


Elementem działań nakierowanych na rozwój naukowy studentów kierunku Administracja są m.in. liczne konferencje naukowe organizowane przez studentów, a także ich uczestnictwo w zespołowych programach badawczych. W wyniku aktywności naukowej studenci kierunku Administracja otrzymali w latach 2011–2017 ogółem 19 stypendiów naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku akademickim 2017/18 student kierunku Administracja został wybrany najlepszym studentem w Polsce w dziedzinie nauk prawnych i ekonomicznych.


Celem działań dydaktycznych i naukowych prowadzonych na studiach I  i II stopnia kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do pracy w służbie cywilnej oraz w różnych działach administracji (rządowej, samorządowej, gospodarczej, specjalnej i prywatnej), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji, a także przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami gospodarczymi UE i jej instytucjami.


Absolwent posiada również niezbędną podstawową wiedzę do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Studenci mają możliwość rozwoju w kołach naukowych:

 • Studenckie Koło Administratywistów „SKAUTH”
 • Studenckie Koło Prawników „Sapere Aude”
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego

Studenci uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych, a także warsztatach prowadzonych przez praktyków.

  

WYBRANE PRZEDMIOTY Z PROGRAMU STUDIÓW

 • organizacja i zarządzanie w administracji
 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne i umowy w administracji
 • prawo karne i wykroczeń
 • zamówienia publiczne
 • procedury zakładania firmy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie projektami w administracji


Więcej informacji o kierunku:

- www.katedraprawa.uniwersytetradom.pl

- https://www.facebook.com/KatedraPrawaUTHRadom/

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom

tel.: +48 48 361 74 00
e-mail: dziekan.we@uthrad.pl

www.wneip.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna NOWOŚĆ! TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszyn NOWOŚĆ! Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym NOWOŚĆ! studia dualne - staże z wynagrodzeniem do 30 000 zł!Informatyka
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ! PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka Informatyka techniczna NOWOŚĆ! TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy Mechanika i budowa maszyn NOWOŚĆ! Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwoSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym NOWOŚĆ! studia dualne - staże z wynagrodzeniem do 30 000 zł!Informatyka

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ! PrawoAdministracjaEkonomiaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!