Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatykaKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki techniczne i ścisłe

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJ

Home   >>   Kierunki techniczne i ścisłe   >>   Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJ

Kierunek techniczny na Wydziale Mechanicznym
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN   

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 

j.polski lub j.angielski

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę  i  umiejętności  konieczne do  zrozumienia  zagadnień  z  zakresu  budowy, wytwarzania  i  eksploatacji  pojazdów  i  maszyn. Uzyskuje gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz  projektowania  z  wykorzystaniem  nowoczesnych  narzędzi  obliczeniowych i technik symulacji.  Jest  przygotowany do: realizacji procesów wytwarzania, montażu, eksploatacji  maszyn  i  pojazdów, prac  wspomagających  projektowanie,  doboru materiałów  inżynierskich  stosowanych  jako elementy konstrukcyjne oraz nadzoru nad ich eksploatacją.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Specjalności:

 • Diagnostyka i tuning samochodów
 • Technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie samochodowym
 • Systemy mechatroniczne
 • CAE - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Maszyny i urządzenia OZE
 • Projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Gdzie znajdziesz pracę:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego
 • jednostki zajmujące się automatyzacją procesów technologicznych
 • stacje kontroli pojazdów
 • biura projektowe
 • instytuty badawcze

Co nas wyróżnia?

 • Program „Studiuj i pracuj”
 • Działania „Poznajmy się”
 • Elementy Przemysłu 4.0
 • Kierunek przyjazny licealistom
 • Formuła „English friendly”

 

Program Studiuj i pracuj

Program „Studiuj i pracuj” to szansa dla studentów, aby już po 4 semestrze rozpocząć pracę u jednego z naszych partnerów na część etatu na stanowisku powiązanym z tokiem studiów.

Jest to unikatowa szansa na:

 • powiązanie studiów z pracą „w zawodzie”,
 • ukończenie studiów z doświadczeniem zawodowym!

Firmy biorące udział w programie to liderzy w swoich branżach i wieloletni partnerzy Wydziału Mechanicznego UTHRad.

Dołącz do grona studentów, a później absolwentów realizujących z nami swoje kariery zawodowe.


Działania „Poznajmy się”

Czy wiesz, że już od 1 semestru nasi studenci odbywają wizyty w przedsiębiorstwach, będących naszymi partnerami?

Czy wiesz, że regularnie jeździmy na targi przemysłowe w Polsce i w Niemczech aby wiedzieć co ważne i istotne?

Czy wiesz, że pracownicy firm regionu radomskiego regularnie spotykają się z naszymi studentami na uczelni i w siedzibach firm aby utrzymywać stały kontakt z przyszłymi pracownikami?

Czy wiesz, że większość studentów ostatnich semestrów rozpoczyna pracę w wybranych przez siebie firmach o profilu związanym ze studiami?

 

Elementy Przemysłu 4.0

Oferta skierowana do wszystkich studentów kierunku MiBM. Wydział Mechaniczny jest świadomy przyszłych potrzeb rynku pracy, czyli potencjalnego zapotrzebowania na inżynierów dostosowanych do Przemysł 4.0. W tym celu na Wydziale Mechanicznym na kierunku MiBM już są obecnie realizowane przedmioty obejmujące swoja tematyką idee przemysłu 4.0. Chcąc zapewnić kształcenie studentów z uwzględnieniem współczesnych wymagań pracodawców oraz przewidując wymagania, które będą stawiane już w najbliższej przyszłości naszym absolwentom, Wydział Mechaniczny wprowadza kolejne zmiany w treści kształcenia uwzględniające idee Przemysłu 4.0.

Przedmioty z elementami przemysłu 4.0:

 • Technika informacyjna;
 • Druk 3D;
 • Rysunek techniczny z elementami AR i VR,
 • CAD z elementami AR i VR,
 • CAE z elementami AR i VR,
 • Obrabiarki CNC,
 • Mechatronika,
 • Zarządzanie i bezpieczeństwo baz danych,
 • Sterowniki przemysłowe PLC  

 

Kierunki przyjazne licealistom

Czy wiesz, że blisko 1/3 kandydatów na nasze kierunki studiów to absolwenci szkół ogólnokształcących?

Czy wiesz, że nasz program nauczania jest tak ułożony, że będąc po liceum możesz swobodnie zdobyć z nami wiedzę do rozpoczęcia przygody zawodowej jako inżynier?

Czy wiesz, że inżynierowie to dziś grupa zawodowa o najciekawszych perspektywach na rynku pracy?

Zdziwiłabyś się/zdziwiłbyś się, ilu absolwentów liceów ukończyło z nami studia i pracuje dziś w renomowanych przedsiębiorstwach jako inżynierowie.

 

Formuła „English friendly”

Zasadnicze cechy formuły „English Friendly”:

 • w języku angielskim opracowane są materiały prezentowane na wybranych zajęciach, testy, instrukcje do ćwiczeń, pytania egzaminacyjne, bibliografia,
 • korzystanie z oprogramowania w wersjach anglojęzycznych,
 • dostosowanie prowadzenia zajęć dydaktycznych do poziomu i umiejętności językowych studentów,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb konsultacje mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

 

Mechanika i Budowa Maszyn 2020-21 studia stacjonarne i niestacjonarne II-go stopnia

Posiadasz już dyplom inżyniera, ukończyłeś studia pierwszego stopnia, pracujesz w firmie wymagającej wysokich kwalifikacji związanych z naukowym/analitycznym/twórczym podejściem do stawianych przed tobą problemów? Dobrze trafiłeś, ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Podczas studiów rozszerzysz swoje umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie rozwiązywania złożonych zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i pojazdów. Powtórzysz, utrwalisz i poszerzysz swoją wiedzę z mechaniki, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych.

Masz szansę zwiększyć swoje kompetencje zawodowe studiując w trybie dziennym lub zaocznym na specjalnościach:

 • Systemy CAD/CAE,
 • Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Eksploatacja samochodów
 • Technika i rzeczoznawstwo samochodowe
 • Inżynieria produkcji w motoryzacji
 • Systemy energetyczne, klimatyzacja i wentylacja


Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe?

Dajemy Ci taką możliwość, studiuj za granicą. Studiując na studiach magisterskie na Wydziale Mechanicznym możesz spędzić dwa semestry w zagranicznej uczelni uzyskując na ten cel stypendium w kwocie ok. 500 Euro/m-c. Taką możliwość daje studentom program Erasmus+ prowadzony na naszym Wydziale.


Chcesz rozwijać swoje pasje?

Wydział Mechaniczny oferuje warunki dalszego rozwoju osobistego wszystkim ambitnym studentom, którzy chcieliby połączyć doskonalenie swoich umiejętności inżynierskich z naukowymi. Dołącz do koła naukowego działającego na Wydziale: DRON-k

 

Wydział Mechaniczny

ul. Krasickiego 54

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617600

e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!