Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaKierunki nietechniczneMenedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowe[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Rekrutacja

Rozmowy kwalifikacyjne

Home   >>   Rekrutacja   >>   Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowa kwalifikacyjna na studia II stopnia na kierunku filologia angielska oraz dziennikarstwo i nowe media
Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na kierunek filologia, w zakresie filologia angielska studia stacjonarne II stopnia oraz dziennikarstwo i nowe media II stopnia odbędą się dnia 21 września o godz. 10:00 w budynku Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego "Olimp" ul. Malczewskiego 20a, pok. 2.

 • Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska) – studia II stopnia, dla kandydatów posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż Filologia (specjalność filologia angielska)

 • Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Dziennikarstwo i nowe media - studia II stopnia, dla kandydatów posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż Dziennikarstwo

Wykaz zagadnień dla kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA:

HISTORY AN CULTURE:

 • Discuss the structure of the U.S. government as it is outlined in the U.S. Constitution.
 •  Discuss the situation of African Americans in the United States of the 1960s. Focus on racial segregation and the Civil Rights Movement.
 • Discuss the role of the monarch in the British society. What are the powers of the Queen?

 METHODOLOGY: 

 •  Characterize the group of pre-primary learners, lower primary learners and upper primary learners. Describe their features and developmental needs.
 • Enumerate and describe the most effective teaching methods and/or techniques for different groups of primary school learners (pre-, lower and upper primary learners).
 • What are the principles of lesson planning for different age groups in primary school.

LITERATURE:

 • Discuss two most important works/ artists of British literature from the perspective of European/ world literature.
 • What are the universal values conveyed by the representatives of British literature?
 • William Shakespeare – a great playwright and a perfect observer of human characters.

LINGUISTICS:

 •  The most important elements of grammar (phonetics, phonology, syntax, morphology, semantics).
 • Grammar tenses in English (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, etc.), division and usage.
 • Variation in language (e.g. accents, geographic dialects, social dialects, slang, bilingualism).

 

 Wykaz zagadnień dla kierunku DZIENNIKARSTWO I NOWE MEDIA:

 • Gatunki dziennikarskie: prasa, radio, telewizja, internet.
 • Historia mediów w Polsce i na świecie.
 • Dziennikarstwo i media społecznościowe.
 • Elementy marketingu.
 • Komunikacja w biznesie.
 • Pragmatyka językowa i etykieta językowa w pracy dziennikarza.
 • Etyka zawodowa dziennikarza.

 

Osoby z niepełnosprawnością rekrutowane mogą być na wybrany przez siebie dowolny kierunek. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się według zasad ogólnie przyjętych dla wszystkich.

Forma wsparcia jaka może być zapewniona kandydatom na studia na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to:

 • dostosowanie formy rozmowy kwalifikacyjnej - przez zmianę formy ustnej na pisemną,
 • wydłużenie czasu trwania rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu - maksymalnie o  50%,
 • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Osoby starające się o  dostosowanie formy egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o zgłoszenie się do Biura Osób  Niepełnosprawnych co najmniej 3 tygodnie przed planowanym egzaminem/rozmową kwalifikacyjną. W przypadku późniejszego zgłoszenia nie możemy zapewnić możliwości udzielenia wsparcia.

Forma wsparcia będzie ustalana na podstawie informacji i dokumentacji przedstawionych przez kandydata i na jego wniosek.


Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka
Kierunki nietechniczneMenedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Bezpieczeństwo i jakość produkcji żywności

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo i higiena pracy

NOWOŚĆ - BHP II stopnia

Projektowanie i wytwarzanie kosmetyków

NOWOŚĆ

Technologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka

Kierunki nietechniczne

Menedżer produktu

NOWOŚĆ

Lingwistyka stosowana

NOWOŚĆ

Dziennikarstwo i nowe media

NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo wewnętrzne

NOWOŚĆ

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaPrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Zasady rekrutacji 2022/2023Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

NASI PARTNERZY:
 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!