Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaKierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Rekrutacja

Rozmowy kwalifikacyjne

Home   >>   Rekrutacja   >>   Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia na kierunki: filologia angielska i pedagogika.
 •  Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Filologia (specjalność filologia angielska) – studia II stopnia, dla kandydatów posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż Filologia (specjalność filologia.angielska)

Wykaz zagadnień dla kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA:

HISTORY AN CULTURE:

 • Discuss the structure of the U.S. government as it is outlined in the U.S. Constitution.
 •  Discuss the situation of African Americans in the United States of the 1960s. Focus on racial segregation and the Civil Rights Movement.
 • Discuss the role of the monarch in the British society. What are the powers of the Queen?

 METHODOLOGY: 

 •  Characterize the group of pre-primary learners, lower primary learners and upper primary learners. Describe their features and developmental needs.
 • Enumerate and describe the most effective teaching methods and/or techniques for different groups of primary school learners (pre-, lower and upper primary learners).
 • What are the principles of lesson planning for different age groups in primary school.

LITERATURE:

 • Discuss two most important works/ artists of British literature from the perspective of European/ world literature.
 • What are the universal values conveyed by the representatives of British literature?
 • William Shakespeare – a great playwright and a perfect observer of human characters.

LINGUISTICS:

 •  The most important elements of grammar (phonetics, phonology, syntax, morphology, semantics).
 • Grammar tenses in English (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, etc.), division and usage.
 • Variation in language (e.g. accents, geographic dialects, social dialects, slang, bilingualism).

 •  Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek Pedagogika – studia II stopnia, dla kandydatów posiadających tytuł licencjata innego kierunku niż pedagogika.

Rozmowa kwalifikacyjna na kierunek pedagogika II stopnia stacjonarne dla kandydatów, którzy ukończyli studia inne niż pedagogika, odbędzie się w dniu 22.10.2020, o godz. 12.00 w formie zdalnej. Drogą mailową otrzymają Państwo zaproszenie na rozmowę na platformie Microsoft Teams.

 

WAŻNE: Rozmowa będzie przeprowadzona pod warunkiem zebrania się grupy osób pozwalającej na uruchomienie kierunku pedagogika w zakresie: Diagnoza i terapia pedagogiczna lub w zakresie: profilaktyka społeczna i socjoterapia. 

 

Jednocześnie informujemy, iż o przyjęcie na kierunek pedagogikę II stopnia w zakresie: pedagogika przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli pedagogikę I stopnia w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

Kandydaci powinni mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości  oraz oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje dodatkowe (np. praktyki na poprzednich studiach, wolontariat, itp). Oryginał do wglądu, kserokopie pozostają w teczce kandydata.  

Osoby, które są w trakcie realizacji wolontariatu również są proszone o stawienie się na egzamin.  

 

Wykaz zagadnień dla kierunku PEDAGOGIKA:
1. Współczesna rodzina – jej struktura, przemiany i zagrożenia.
2. Podstawowe działania społeczne: profilaktyka, kompensacja, pomoc, opieka.
3. Komunikacja werbalna i pozawerbalna w interakcjach pedagogicznych.
4. Psychologiczne koncepcje człowieka: behawiorystyczna, psychodynamiczna, humanistyczna, poznawcza (zdający przedstawia teorię wskazaną przez Komisję).
5. Procesy poznawcze człowieka: Kandydat omawia jeden wskazany przez Komisję: pamięć (definiowanie, proces i rodzaje pamięci) lub myślenie (definicja, struktura oraz rodzaje myślenia).
6. Motywacja: definiowanie i rodzaje motywacji, główne rodzaje konfliktów motywacyjnych.
7. Charakterystyka głównych zmian rozwojowych w sferze poznawczej, osobowościowej i społecznej w wybranym przez Kandydata okresie rozwojowym: dzieciństwie, adolescencji lub dorosłości.
8. Główne idee, zasady i linie rozwoju Nowego Wychowania.
9. Znaczenie, zakres działania i struktura współczesnych instytucji edukacyjnych.
10. Struktura procesu wychowania i jego dynamika (np. według Antoniny Guryckiej).
11. Metodyczne aspekty wychowania: technologie wychowania, zasady, metody, techniki i środki wychowania (zdający przedstawia 1 wyznacznik, wskazany przez komisję egzaminacyjną).
12. Proces nauczania i uczenia się: jego ogniwa i elementy składowe. Cele i treści kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia.
13. Strategie i metody nauczania (zdający omawia wskazaną przez komisję egzaminacyjną i strategię kształcenia oraz występujące w niej metody).

Pomocne lektury:
Psychologia
1. Bee H.(2004). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Zysk i S-ka
2. Harwas – Napierała B., Trempała J.(red.)(2005). Psychologia rozwoju człowieka
Tom II i III. Warszawa: PWN
3. Mietzel G. Wprowadzenie do psychologii. Podstawowe zagadnienia. Wyd. GWP 1998
4. Myers D.G. Psychologia. Wyd. Zysk i sp. 2003
5. Wadley A., Birrch A., Malim T.,: Wprowadzenie do psychologii. Wyd. PWN 2007
6. Zimbardo P.G., Gerrig R.J. Psychologia i życie. Wydanie nowe. Wyd. PWN 2011
7. Zimbardo P.G., Johnson R. L., McCann V. Psychologia. Kluczowe koncepcje. T.1-5. Wyd. PWN 2010

Pedagogika
1. Kawula S., Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualność – perspektywy, Toruń 2009.
2. Kruszewski K. (red.) Sztuka nauczania Czynności nauczyciela, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2013
3. Kupisiewicz Cz. Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków 2012.
4. Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2004
5. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008.

 

 

 

Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka
Kierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Bezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka

Kierunki nietechniczne

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

NASI PARTNERZY:
 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!