Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatykaKierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckieStudia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki techniczne i ścisłe

Kierunek: Budownictwo Druk 3D 

Home   >>   Kierunki techniczne i ścisłe   >>   Budownictwo Druk 3D

Kierunek techniczny na Wydziale Mechanicznym
BUDOWNICTWO

(studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)

Daje możliwości zdobywania wiedzy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych o ogólnoakademickim profilu kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia po 7 semestrach i zdobyciu 210 pktów ECTS uzyskuje tytuł zawodowy INŻYNIERA.

Przedmioty realizowane na kierunku budownictwo: budownictwo ogólne, technologia robót budowlanych, fundamentowanie, materiały budowlane, konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo komunikacyjne, instalacje budowlane, geologia, geodezja, mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów mechanika gruntów, mechanika budowli, fizyka budowli, hydraulika i hydrologia, organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym, geometria wykreślna i rysunek techniczny, matematyka i statystyka, metody obliczeniowe, fizyka, chemia.

W ramach zajęć edukacyjnych studenci otrzymują darmowy dostęp do profesjonalnych programów komputerowych wspomagających pracę inżyniera:

• Microsoft IMAGINE,

• Oprogramowania firmy Autodesk,

• Expert Certyfikat Energetyczny, wraz z wersją z Audytem Energetycznym,

• Grapher v1.0 plus polska dokumentacja,

• CAD Rysunek EDU,

• Norma PRO EDU,

• Moduł matematyczny Nis Elements D,

• Moduł matematyczny EDF programu Nis Elements D do ręcznego tworzenia obrazu.

 

Budownictwo, to kierunek, który daje podstawę i gruntowne przygotowanie do ubiegania się przez absolwenta o uprawnienia budowlane w specjalnościach:

1) architektonicznej;

2) konstrukcyjno-budowlanej;

3) inżynieryjnej: a) mostowej, b) drogowej, c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, e) hydrotechnicznej, f) wyburzeniowej;

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: a) telekomunikacyjnych, b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Nasza Uczelnia umożliwia:

 • Dostęp do systemu stypendiów socjalnych i naukowych.
 • Możliwość zdobywania wiedzy i nabierania doświadczenia
  w różnych krajach poprzez udział w projektach międzynarodowych.
 • Pracownie dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny
 • Zajęcia praktyczne w profesjonalnie wyposażonych
  laboratoriach badawczych.
 • Wykształconą, doświadczoną i pomocną kadrę dydaktyczną

 

Perspektywy dla absolwentów:

Absolwenci na kierunku budownictwo stanowią dla pracodawców wyjątkowo atrakcyjną grupę zawodową, ponieważ posiadają cały szereg umiejętności praktycznych oraz dużą wiedzę teoretyczną, która czyni ich wysokiej klasy specjalistami. Osoby kończące ten kierunek mogą z powodzeniem rozpocząć pracę zarówno w biurach projektowych, jak i w praktycznym wykonawstwie budowlanym.

Absolwenci budownictwa mogą ubiegać się o zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w:

• biurach projektowych,

• firmach budowlanych,

• laboratoriach przemysłowych,

• biurach analiz i badań,

• nadzorze budowlanym,

• przemyśle materiałów budowlanych,

• jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą.

 

 

Podczas zajęć dydaktycznych student opanowuje podstawowe umiejętności związane z:

 

 

 

 

Studiując z nami masz możliwość:

 • zaprojektowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu wykorzystania druku 3D w budownictwie.

 

 • zrealizowania tych rozwiązań oraz  zastosowanie w praktyce.

 

 

 

Wydział Mechaniczny

ul. Krasickiego 54

26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617600

e-mail: dziekan.wm@uthrad.pl

www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeTransport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka
Kierunki nietechniczneWzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
Studia podyplomowe
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Transport i logistyka Informatyka techniczna TowaroznawstwoInżynieria materiałów medycznychElektrotechnikaTechnologia chemicznaBezpieczeństwo i higiena pracy (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)Mechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJBudownictwo Druk 3D Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieInformatyka

Kierunki nietechniczne

Wzornictwo ubioru i akcesoriów mody PEDAGOGIKA opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapiąPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna PrawoAdministracjaEkonomiaEconomicsFinanse i rachunkowośćAnalityka gospodarczaFizjoterapia PielęgniarstwoWychowanie fizycznekierunek LekarskiKosmetologiaArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaFilologia angielskaFilologia germańskaPedagogikaDziennikarstwoPraca socjalnaFilologia polskaTurystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyEgzaminyOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2018/2019Zasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!