Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaKierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
Kierunki nietechniczne

Kierunek: Psychologia (planowane do uruchomienia)

Home   >>   Kierunki nietechniczne   >>   Psychologia (planowane do uruchomienia)

PSYCHOLOGIA*

(studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie)

 

Dynamika współczesnych zmian cywilizacyjnych stawia człowieka w obliczu nieustających wyzwań. Psychologia staje im naprzeciw wyposażając studentów w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające odkryć i zrozumieć motywy ludzkich działań w różnych sytuacjach życiowych.

Studia psychologiczne pomagają wykształcić w człowieku zdolność do krytycznego myślenia, nabrać szerszej perspektywy, głębszego spojrzenia na ludzkie problemy, lepiej zrozumieć samych siebie, a także specyfikę relacji z innymi. 

Psychologia - jako dziedzina stawiająca w centrum swoich zainteresowań drugiego człowieka - odkrywa jego naturę, bada mechanizmy powstawania emocji, uczy lepszej – pozbawionej zakłóceń -  komunikacji z innymi.

Nasze studia pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, terapii dzieci, młodzieży i dorosłych. Proponowane przez nas zajęcia uczą wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania, wzajemnych oddziaływań jednostek i grup społecznych, poznania różnych podejść psychoterapeutycznych.

Osoby zainteresowane wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w biznesie nabędą szerokie umiejętności budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi potrzebne dla kształtowania odpowiedniej atmosfery w środowisku pracy oraz osiągania lepszych efektów biznesowych, poznają psychologiczne aspekty oceny efektywności i planowania rozwoju pracowników oraz organizacji.

Nasi nauczyciele akademiccy to osoby cieszące się osiągnięciami w pracy naukowej, a także bogatym doświadczeniem praktycznym.

Studenci będą mieli do dyspozycji pracownię testów psychologicznych, bibliotekę z zasobami naukowymi, laboratoria ze sprzętem komputerowym.

 

Szerokie perspektywy rozwoju zawodowego

Absolwenci naszych studiów na kierunku Psychologia będą dobrze przygotowani do pracy m.in. w:

 • centrach zdrowia psychicznego,
 •  poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • oddziałach psychiatrycznych szpitali, przychodniach i klinikach psychiatrycznych
 • przychodniach i klinikach medycyny somatycznej
 • ośrodkach leczenia uzależnień, centrach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • więzieniach, placówkach poprawczych,
 • domach dziecka,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • w publicznych i prywatnych placówkach oświatowych,
 • firmach szkoleniowych
 • firmach doradczych

Wybierając psychologię na UTH w Radomiu, studiujesz w przyjemnej atmosferze, masz możliwość rozwoju swoich zainteresowań i hobby, uczestnictwa w życiu kulturalnym
i sportowym Uczelni.

 

POMYŚL O SWOJEJ PRZYSZŁOŚCI – ROZPOCZNIJ STACJONARNE BEZPŁATNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU.

 

JEŚLI PRACUJESZ I CHCESZ ZDOBYĆ WYKSZTAŁCENIE PSYCHOLOGICZNE ZAPRASZAMY NA NIESTACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU.
 

 

*Po uzyskaniu pozytywnej opinii MEiN

Wydział Filologiczno - Pedagogiczny

ul. Chrobrego 31
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617360
e-mail: dziekan.wfp@uthrad.pl

www.wfp.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka
Kierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Informacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

Bezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Mechanika i budowa maszynSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowymElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistyka

Kierunki nietechniczne

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne (planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!