Strona główna AktualnościKierunki techniczne i ścisłeElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacieKierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacjaRekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studiaRekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichPaństwo członkowskie Unii EuropejskiejPaństwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA,')Europejski Obszar Gospodarczy (EOG,')Zasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontaktŻycie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia doktoranckie[hid]Studia podyplomowePartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.
















Kierunki techniczne i ścisłe

Kierunek: Towaroznawstwo

Home   >>   Kierunki techniczne i ścisłe   >>   Towaroznawstwo

Kierunek techniczny na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa




TOWAROZNAWSTWO

(studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)

W ramach kierunku TOWAROZNAWSTWO, zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania jakością dóbr i usług, organizacji przedsięwzięć handlowych, kształtowania, ochrony i oceny jakości procesów i produktów ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów kosmetycznych i spożywczych. Będziesz przygotowany do wykonywania prac w zakresie jakościowej kontroli towarów, rzeczoznawstwa, marketingu, biznesu, służb celnych, ubezpieczeń, logistyki w sferze produkcji i obrotu towarowego, technik informatycznych, zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy.

Absolwenci będą przygotowani do oceny organoleptycznej i laboratoryjnej jakości produktów, głównie kosmetyków i produktów spożywczych, oraz wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania jakością i środowiskiem. Przygotowani również będą do wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej, analizy cyklu życia produktu, oceny oddziaływania procesów i produktów na środowisko, korzystania z osiągnięć technologii informatycznych wspierających kształtowanie jakości produktów w sferach projektu i procesu produkcyjnego. Uczuleni zostaną na świadomość odpowiedzialności społecznej, etycznej i prawnej związanej z wykonywaną pracą.

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwenci podczas studiów inżynierskich przygotowani zostaną do pracy między innymi w firmach projektowych, produkcyjnych i handlowych jako inżynierowie i menedżerowie jakości, organizacjach certyfikujących procesy i produkty, firmach eksperckich, organach inspekcji jakości handlowej i sanitarnej oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Absolwenci przygotowani zostaną również do prowadzenia różnego typu działalności gospodarczej w zakresie posiadanych umiejętności.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Czas trwania studiów: 3,5 letnie

Tytuł zawodowy: inżynier

 

Jakie moduły kształcenia?

 • Zarządzanie jakością produktów
 • Towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej
 • Towaroznawstwo i technologia żywności

 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Metody oceny produktów
 • Analiza informacji o produkcie
 • Towaroznawstwo artykułów spożywczych
 • Towaroznawstwo kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
 • Systemy zapewnienia jakości
 • Zrównoważony produkt

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Czas trwania studiów: 1,5 roczne

Tytuł zawodowy: magister

 

Jakie moduły kształcenia?

 • Zarządzanie jakością produktów
 • Towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej

 

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Kształtowanie i ochrona jakości i bezpieczeństwa produktów przemysłowych
 • Zarządzanie jakością - TQM
 • Ekonomiczne aspekty jakości
 • Determinanty jakości i ekologiczności wyrobów
 • Narzędzia i metody w zarządzaniu jakością
 • Wiedza o kosmetykach, produktach chemii gospodarczej i przemysłowej

 

Co jeszcze?

 • Uczestnictwo w kongresach, konferencjach, seminariach naukowych, imprezach wystawienniczych
 • Rozwój poprzez działalność w studenckim kole naukowym QualityLAB
 • Praktyki i staże w wiodących zakładach z branży kosmetycznej i spożywczej.

 

Gdzie znajdziesz pracę?

 • Zakładowe laboratoria kontroli jakości i certyfikacji produktów
 • Urzędy celne
 • Zakłady przemysłu kosmetycznego i spożywczego
 • Zakłady handlu i dystrybucji produktów
 • Jednostki inspekcji handlowej
 • Urzędy państwowe i samorządowe
WYDZIAŁ INŻYNIERII CHEMICZNEJ I TOWAROZNAWSTWA

ul. Chrobrego 27,
26-600 Radom

tel. +48 (48) 3617500,

e-mail: dziekan.wicit@uthrad.pl

www.wicit.uniwersytetradom.pl
Aktualności
Kierunki techniczne i ścisłeElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie
Kierunki nietechniczneAnalityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja
RekrutacjaRekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia
Rekrutacja cudzoziemców Dodatkowa rekrutacja dla kandydatów na studiaInformacje ogólneHarmonogram rekrutacjiWymagane dokumentyWeryfikacja umiejętności i predyspozycji dla kandydatów na Wydział SztukiKurs języka polskiegoOpłatyŚwiadectwa, dyplomy, wymogi formalneZasady obowiązujące obywateli polskichZasady inne niż obowiązujące obywateli polskichPodstawy prawneРоссийская версия брошюры на академический год 2015/2016 English version of the prospectus for 2015/2016 academic yearKontakt
Życie studenckieOrganizacje studenckiePomoc materialnaDomy studenckieBibliotekaŻycie studenckie
Studia doktoranckie
PartnerzyVimex S.AMiasto RadomZakład Masarski KRAWCZYKKonsul Honorowy CzarnogóryZTE RADOM Sp. z o.o.Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.P.P.H.U. "JARMEX" Jarosław JaskólskiInternational Tobacco Machinery
Poland Sp. z o.o.
Bombardier TransportationZakłady Automatyki KOMBUD S.A.

Kierunki techniczne i ścisłe

ElektrotechnikaInformatykaInformatyka technicznaTransport i logistykaBezpieczeństwo i higiena pracyTechnologia chemicznaTowaroznawstwoBudownictwo Druk 3DMechanika i budowa maszyn Formuła STUDIUJ I PRACUJSamochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym E-Drivetour - studia w europejskim formacie

Kierunki nietechniczne

Analityka gospodarcza

NOWOŚĆ

EkonomiaFinanse i rachunkowośćDziennikarstwoFilologia angielskaFilologia germańskaPraca socjalnaPedagogikaPedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Psychologia (planowane do uruchomienia)Wychowanie fizyczneFizjoterapia KosmetologiaLekarskiPielęgniarstwoAdministracjaBezpieczeństwo wewnętrzne(planowane do uruchomienia)PrawoArchitektura wnętrzGrafikaSztuka mediów i edukacja wizualnaWzornictwo ubioru i akcesoriów mody Turystyka i rekreacja

Rekrutacja

Rekrutacja od A do ZRekrutacja na 6Harmonogram rekrutacjiWypełnij formularzOpłatyWymagane dokumentyRozmowy kwalifikacyjneOcena prac twórczości własnej kandydataRekrutacja na drugi i kolejny kierunek studiówZasady rekrutacji 2019/2020Zasady rekrutacji 2020/2021Zasady rekrutacji 2021/2022Badania lekarskie Komisje rekrutacyjne Elektroniczny informator dla kandydatów na studia

Rekrutacja cudzoziemców

Życie studenckie

 

Wchodzisz na stronę rekrutacji


Zatwierdzasz regulamin rekrutacji


Podajesz dane osobowe niezbędne do rozpoczęcia procesu rekrutacji


Wysyłasz zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej


Zatwierdzasz dane i cieszysz się, że jesteś kandydatem!